Noutati

Siguranța pietonilor, în Târgu Mureș

În programul pentru Târgu Mureș, am propus creșterea numărului de treceri de pietoni, creșterea numărului de treceri de pietoni supraînălțate, amenajarea de treceri de pietoni moderne prin tehnologia 3D, precum și marcarea, semnalizarea și iluminarea corespunzătoare a acestora. În același timp, orașul nostru are nevoie de treceri de pietoni și pasaje cu lifturi prietenoase cu toate categoriile de persoane cu dizabilități. Siguranța și integritatea vieții cetățenilor este cea mai mare prioritate pentru mine!

Astfel, vom realiza, la nivel de oraș, un sistem unitar de iluminat, marcaje și dotări inteligente la trecerile de pietoni, în special a celor considerate cu risc ridicat. Trecerile de pietoni vor fi dotate cu sisteme de iluminat inteligente, cu surse LED controlabile de la distanță și amplasate pe stâlpi, precum și cu semnale sonore și marcaj tactil pentru persoanele cu deficiențe locomotorii sau de vedere. O preocupare majoră este pentru a asigura un grad maxim de rezistență în timp a acestor dotări, precum și pentru punere în practică a unor soluții tehnice de descurajare și combaterea vandalismului.

Soluții inteligente pentru creșterea siguranței la trecerile de pietoni:

– detectarea prin senzori a mișcării în cazul în care se apropie o persoană care dorește să traverseze, care declanșează automat:

– iluminarea suplimentară a trecerii de pietoni în timp de noapte, pentru ca persoana sa fie cât mai vizibilă;

– iluminarea cu leduri de culoare roșie a indicatorului care semnalizează trecerea de pietoni, leduri care funcționează intermitent atât timp cât persoana este pe trecerea de pietoni;

– utilizarea tehnologiei LED, care permite economisirea energiei consumate pentru iluminare, și sistem inteligent de iluminare.

Sursa de finanțare – Fonduri Europene:

-Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru. Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate;