Târgu Mureșul are capacitatea de a deveni cel mai conectat pol de dezvoltare urbană al Transilvaniei dacă resursele sale, insuficient exploatate până în prezent, sunt corect și eficient administrate.
Pentru aceasta sunt esențiale investițiile majore pentru optimizarea infrastructurii sale tehnico-edilitare, de mobilitate și reziliență energetică.
În domeniul investițiilor în infrastructură, vor fi urmate 3 direcții de dezvoltare:

Title

A. Infrastructura zonei periurbane, integrată într-un concept unitar cu impact direct în dezvoltarea orașului

Acțiuni:

 Participarea Primăriei, în limita competențelor legale, alături de Guvernul României, Consiliul Județean Mureș și primăriile membre în Zona Metropolitană Târgu Mureș la proiecte majore de conectivitate privitoare la: 

 Realizarea autostrăzii care unește Târgu Mureș de Europa de Vest – Autostrada Transilvania (Turda – Târgu Mureș – Sighișoara –Brașov) şi a Autostrăzii Unirii care va facilita legătura cu estul Europei, pe traseul Târgu-Mureș – Iaşi – Ungheni (Republica Moldova). 

  Finalizarea centurii ocolitoare pentru transferul traficului de tranzit al municipiului Târgu Mureș în partea de E-SE, pe traseul Corunca – Livezeni-Ernei, precum și continuarea pe traseul Corunca-Cristești-Pănet-Ernei. 

   Proiectul „Platformă Multimodală Aeroport Transilvania Târgu Mureș” care prevede realizarea pe o suprafață de 23 hectare a două funcţionalităţi importante: 

– zonă cargo cu un complex de construcţii depozit pe 6 hectare, gară, cale ferată pasageri, linie cale ferată cargo, – terminal auto pasageri, hotel tranzit;

terminal nou de pasageri pentru curse regulate interne şi externe. 

B. Transportul public în zona metropolitană / periurbană

Acțiuni:

 Transport public de persoane organizat la nivel metropolitan cu autobuze moderne, nepoluante, pe trasee optimizate, cu tarife diferențiate pentru asigurarea transportului forței de muncă în zonele de dezvoltare economică ale asocierii metropolitane și ca mijloc alternativ pentru accesul la activitățile economice, la serviciile publice și comerciale ale comunităților implicate; 

     4 parcări de tip „Park and ride” (parchează la intrare în oraș și continuă călătoria cu mijloacele de transport în comun) amenajate la intrările în oraș dinspre Cluj-Napoca, Sighișoara, Reghin, Voiniceni, care să degreveze municipiul de presiunea pe locurile de parcare existente în cartiere și zona centrală; 

     Reconsiderarea importanței traficului feroviar pentru accesul în oraș al forței de muncă și al turiștilor; 

     Introducerea unui sistem de transport al elevilor prin autobuze școlare.

C. Infrastructură modernă la nivel urban și periurban

Acțiuni:

 Modernizarea străzilor urbane și a infrastructurii de mobilitate de bază;

     Asigurarea fluenței traficului prin prioritizarea transportului public de persoane (benzi dedicate pentru autobuze, taxi), a pistelor pentru bicicliști, pietonalizarea modernă a orașului;

     Sistem integrat de parcări publice, comerciale și rezidențiale;

     Sistem de semaforizare și management inteligent al traficului; 

     Amenajarea tuturor străzilor care asigură accese la platformele economice ale orașului; 

     Rețea urbană de stații de încărcare mașini electrice; 

     Sistem inteligent de iluminat public bazat pe tehnologia LED și coordonat de un serviciu de dispecerat municipal, prin telegestiune;

    Parteneriat pentru sprijinirea extinderii infrastructurii de internet de bandă largă și a tehnologiilor moderne la nivel metropolitan; 

     Rețele de energie inteligente și reziliente; 

    Modernizarea și extinderea echipării și conectivității tehnico-edilitare a municipiului în cartierele rezidențiale și zonele de dezvoltare economică; 

     Clarificarea situației juridice, proiectare, avizare și implementarea unui program etapizat de modernizare a străzilor de pământ din municipiu. 

PRINCIPALELE SURSE DE FINANȚARE

 Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020

     Programul Operațional de Transport 2021 – 2027. Priorități de investiții:

  Construcția/modernizarea rețelei rutiere TEN-T;
  Construcția/modernizarea variantelor ocolitoare (prin axa prioritară 2);
  Construcția/modernizarea accesului municipiilor la sectoarele rețelei rutiere primare;
  Modernizarea sectoarelor de drum național situate pe rețeaua secundară;
  Dezvoltarea de terminale intermodale;
  Investiții în instalații și echipamente de transfer intermodal;
  Investiții în legăturile între principalele hub-uri de transport (gară, aeroport, punct vamal, parc industrial, terminal intermodal);
  Măsuri hard și soft care contribuie la îmbunătățirea siguranței traficului pe rețeaua rutieră;
  Investiții în echipamente conexe, măsuri de creștere a accesibilității persoanelor cu deficiențe de deplasare, inclusiv sisteme de siguranță;
  Modernizarea stațiilor a căror condiții de desfășurare a călătoriilor nu corespund standardelor de siguranță actuale;
  Susținerea integrării călătoriilor la nivel metropolitan cu alte sisteme de transport public de călători;

     Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru. Axa prioritară 4 – O regiune accesibilă;

     Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru. Axa prioritară 2 – O regiune cu orașe Smart și servicii publice digitalizate;

     Programul Operațional Regional pentru Regiunea Centru. Axa prioritară 3 – O regiune cu comunități prietenoase cu mediul;

    Programului Operaţional Dezvoltare Durabilă 2021 – 2027 prin prioritățile de investiții: 

  Investiții în sectorul apei și apei uzate pentru a îndeplini cerințele directivelor de mediu;→  Promovarea eficienței energetice, a sistemelor și rețelelor inteligente de energie și a soluțiilor de stocare;
  Sisteme de distribuție inteligentă și soluții de stocare și măsuri de creșterea a conformității rețelei naționale de energie electrică.

     Compania Națională de Investiții: Subprogramul: Drumuri de interes local și drumuri de interes județean;

     Guvernul României – Planul Național de Investiții și Relansare Economică;

     Bugetul administrațiilor Zonei Metropolitane Târgu Mureș;

     Bugetul Primăriei Târgu Mureș;

     Bugetul Consiliului Județean Mureș;

     Buget obținut printr-un parteneriat între Primăria Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș;

     Buget consolidat printr-un parteneriat public-privat;

     Bugetele entităților private;

     Alte programe europene de finanțare nerambursabilă;

     Alte programe internaționale de finanțare nerambursabilă;

     Alte surse de finanțare constituite legal.

INDICATORI

cap1_0008_1

Creșterea cu minim 200% a nivelului de investiții

în infrastructură comparativ cu perioada 2016 – 2020.

cap1_0007_2
Darea în folosință a

șoselei de centură ocolitoare cu 11,6 km și 2 parcări

în zona aferentă.

cap1_0006_3

Creșterea cu 50%

a numărului de curse transport public de persoane la nivel metropolitan.

cap1_0005_4

4 parcări park and ride.

cap1_0004_5

minim 30% din
intersecțiile semaforizate

din oraș vor beneficia de sisteme de semaforizare și management inteligent al traficului.

cap1_0003_6

minim 50 km
de pistă pentru bicicliști.

cap1_0002_7

a4 linii de autobuze școlare

între principalele cartiere și școli/licee.de pistă pentru bicicliști.

cap1_0001_8

30 stații de încărcare electrică.

cap1_0000_9

2000 noi locuri de parcare publică.