Noutati

Parcul de Transfer Tehnologic Târgu Mureș, magnet pentru atragerea de investiții

În programul pentru Târgu Mureș, am propus crearea unui Parc tehnologic în domeniul inteligenței artificiale aplicate în medicină, care să reunească agenți economici din domeniul biotehnologiilor, industriei farmaceutice, IT și inteligență artificială aplicată în medicină. Un astfel de parc va fi unic în România și va reprezenta un puternic stimulent pentru agenții economici din domeniu, să se stabilească în Târgu Mureș.

Parcurile științifice și tehnologice reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăşoară activităţi de învăţământ, cercetare, transfer tehnologic al rezultatelor cercetării şi valorificarea acestora prin activităţi economice. În Târgu Mureș, există toate premisele pentru un astfel de parc de transfer tehnologic, aici având un centru universitar puternic, cu facultăți de medicină, farmacie, informatică și informatică medicală, precum și un brand medical de renume internațional. Parcul răspunde priorităților strategiei Regiunii de Dezvoltare Centru în domeniul specializării inteligente, iar odată materializat, aduce mai aproape de cetățenii orașului nostru și nu numai, avantajele cercetării avansate în îmbunătățirea stării de sănătate pentru fiecare dintre noi. Funcționarea parcului reprezintă un argument pentru păstrarea și atragerea tinerilor talentați în orașul nostru și mai ales șansa unor locuri de muncă extrem de bine plătite și motivante profesional.

Finanțarea va fi asigurată prin fonduri europene (programul operațional competitivitate, axa prioritară 1) prin care se pot acorda până la 45 mil EURO pentru investiții în parcuri tehnologice.